JNC国际暑校 - 学费信息 立即报名
校区1门课2门课3门课
                美国合作大学(实体课)
北京/上海/深圳
¥28,350¥35,700¥39,438
                美国合作大学(网课)¥26,194¥33,544¥37,282
                国内合作大学(实体课)
广州/杭州/西安
¥26,194¥32,102¥35,840
                国内合作大学(网课)¥24,031¥29,939   ¥33,677

|  *以上费用包含2450元申请及管理费用,若因个人原因退费,该部分费用不予退还;支付费用的截至日期为各校区报到日。

| *以上费用截止至各校区开课前,延迟报名费用需要增加700元。